sakaru lidz
I Latvijas Ugunsdzēsēju kongress
ugunsdzēsības automobilis