Krātuve

Vijciema ielā 1, Rīgā

Muzeja krājums sastāv no pamatkrājuma, palīgkrājuma un apmaiņas krājuma (18 kolekcijas).

Pašlaik krājumā ir  32 557  muzeja priekšmeti, t.sk. pamatkrājumā 29 124 un palīgkrājumā  3 433  vienībām.

Galvenais krājuma papildināšanas veids - juridisku un fizisku personu dāvinājumi. Katru gadu krājums tiek papildināts aptuveni par 100 -150 vienībām.