Krātuve

Vijciema ielā 1, Rīgā

Muzeja krājums sastāv no pamatkrājuma, palīgkrājuma un apmaiņas krājuma (18 kolekcijas). Pašlaik krājumā ir       32 382  muzeja priekšmeti, t.sk. pamatkrājumā 29 080 un palīgkrājumā  3 302  vienībām. Galvenais krājuma papildināšanas veids - juridisku un fizisku personu dāvinājumi. Katru gadu krājums tiek papildināts aptuveni par 150 vienībām.