Latvijas Ugunsdzēsības muzejā apskatāma  pastāvīgās ekspozīcijas sadaļa, veltīta civilās aizsardzības (CA) attīstībai Latvijā un Latvijas iedzīvotāju dalībai Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā.

 Civilā aizsardzībā, kā valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, ieviesta Vietējā pasīvā pretgaisa aizsardzība (VPGA), kas, sākot no 1934.gada,  attīstības gaitā pilnveidojusies līdz mūsdienām. 1956. gadā VPGA iekļāva arī PSRS valsts aizsardzības sistēmā. 1961.gadā VPGA transformējās civilā aizsardzībā kuras uzdevums – aizsargāt iedzīvotājus un tautsaimniecību kara apstākļos, kā arī miera laika katastrofu gadījumā. Pēc Černobiļas AES avārijas, zemestrīces Armēnijā un citām postošām katastrofām, par CA galveno prioritāti noteica gatavību likvidēt miera laika avāriju un katastrofu sekas.

Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā, CA sistēma ir reorganizēta, ņemot vērā konkrētus vietējos apstākļus un iespējamus apdraudējumus.

Kā pateicība Latvijas cilvēkiem par pašaizliedzību un pašuzupurēšanos  cilvēces  labā, ekspozīcijas sadaļa veltīta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

aizsardzības attīstība Latvijā

 

Civilās aizsardzības attīstība Latvijā
Civilās aizsardzības attīstība Latvijā