Muzeja apmeklētāju aptauju apkopojums par 2023.gadu

 

Ar mērķi pilnveidot muzeja piedāvājuma kvalitāti Latvijas Ugunsdzēsības muzejs regulāri veic dažādu muzeja apmeklētāju grupu anonīmu aptauju.

2023.gada aptaujā piedalījās arī  26 respondenti  no 11 citām valstīm (Somija, Ukraina, Vācija, Polija, Lielbritānija, Nīderlande, Šveice u.c.).

Iepriecina pozitīvs muzeja vispārējs vērtējums.

Lielākā daļa aptaujāto atzinīgi atzīmējuši eksponēto antīko ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības glābšanas transportlīdzekļu modelīšu kolekciju un  Zolitūdes traģēdijas atcerei veltīto ekspozīcijas sadaļu "Zaudēts visdārgākais”.  Bērni atzinīgi vērtē praktisko vingrinājumu “Ūdens golfs”.

Pastāvīgās ekspozīcijas pilnveidošanai apmeklētāji novēl daudzveidot interaktīvās nodarbības bērniem un iespējami digitalizēt pastāvīgo ekspozīciju.

Finansiālu un tehnisku iespēju robežās ieteikumus iedzīvināsim muzeja renovācijas projekta realizācijas gaitā 2023.- 2025.gg.

Sirsnīgs paldies aptaujas respondentiem par atsaucību !

 

Fragments no grafiska apkopojuma