Muzeja apmeklētāju aptauju apkopojums par 2022.gadu

 

Ar mērķi pilnveidot muzeja piedāvājumu katru gadu Latvijas Ugunsdzēsības muzejs veic muzeja apmeklētāju anonīmu aptauju.

No 2022.gada aptaujas respondentiem  57 bija ārzemnieki no 16 valstīm (Ukraina, Vācija, ASV, Anglija, Zviedrija u.c.).

Iepriecina pozitīvs muzeja vispārējs vērtējums.

Lielākā daļa aptaujāto atzinīgi novērtējuši eksponēto veco ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsēju formas tērpus, ekipējumu un  Ē.Vijupa ugunsdzēsības glābšanas transportlīdzekļu modelīšu kolekciju.

Apmeklētāji pozitīvi atzīmējuši  karogu kolekciju, sakaru līdzekļu attīstības tematisko izstādi, ugunsdzēsēju piemiņas memoriālu Slavas zālē, ekspozīcijas sadaļu "Zaudēts visdārgākais", mākslinieces Dainas Lapiņas guašas zīmējumu izstādi “ Neblēņo ar uguntiņu!”. 

Ārzemju viesu uzmanību vairāk piesaistījusi skursteņslaucītāja “laimes poga”.

Bērni novērtējuši praktisko vingrinājumu “Ūdens golfs” un eksponātu “Mājas ugunsdrošība”, kur konstatējami 26 ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi sadzīvē.

Īpaša atzinība muzeja personāla pozitīvajai attieksmei pret apmeklētājiem.

Pastāvīgās ekspozīcijas pilnveidošanai apmeklētāji iesaka  iespējami digitalizēt eksponātus, papildināt piedāvājumu ar informāciju par nesen Latvijā notikušām  traģēdijām, daudzveidot interaktīvās nodarbības gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Finansiālu un tehnisku iespēju robežās ieteikumus iedzīvināsim muzeja renovācijas projekta realizācijas gaitā 2023.- 2025.gg.

Aptaujas respondentiem sirsnīgs paldies par atsaucību !