Aptauju apkopojums par 2021.gadu

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2021.gadā veiktajā aptaujā par muzeja piedāvājumu  piedalījās  relatīvi neliels respondentu skaits t.sk. ārzemnieki no Norvēģijas, Spānijas, Itālijas, Zviedrijas, Turcijas un  Vācijas.

Par muzeja piedāvājumu respondenti visbiežāk uzzinājuši no draugiem, paziņām un  radiem.

Muzeja vispārēju vērtējumu – “Ļoti labs” devuši 75% aptaujāto, pārējie vērtējuši ar “Labs”.

Vairums respondentu uzskata, ka ekspozīcijā ir pietiekoši rakstiskas, grafiskas informācijas un muzeja priekšmetu (eksponātu), bet vajadzētu vairāk praktisku, nodarbību.

Muzejs viennozīmīgi atzīts par sabiedrībai noderīgu.

Lielākajai daļai aptaujāto visspilgtāk atmiņā palikusi Ē.Vijupa muzejam dāvātā ugunsdzēsības transportlīdzekļu modelīšu kolekcija, ugunsdzēsēju formas tērpi un ekipējums, atzinīgi novērtēti vēsturiskie eksponāti.

Respondenti rekomendē ekspozīciju bagātināt ar digitālo tehniku, interaktīvām nodarbībām bērniem viegli pieejamā vienkāršā formātā.

Paldies par atsaucību!