Latvijas Ugunsdzēsības muzeja 2021.gada pārskats

2021.gadā Latvijas Ugunsdzēsības muzejs (turpmāk muzejs) turpināja darbu gan attālināti gan klātienē (zaļajā režīmā), atbilstoši katrā laika periodā noteiktajiem Covid-19 ierobežojumiem.

Valdības noteikto ierobežojumu starplaikos muzejā organizēti seši pasākumi - Černobiļas AES avārijas likvidācijas dalībnieku tikšanās, Latvijas Savienības Černobiļa biedru apbalvošana, muzeja 41.gadskārta u.c.. Pasākumos kopumā piedalījušies 144 cilvēki.

pasak muz 2021 g

Pārskata periodā muzejs atklāja sešas jaunas izstādes un aizsāka darbus pie izstāžu “Ugunsdzēsības sakaru sistēmu attīstības vēsture”, “Zinātne Latvijas ugunsdzēsībā 60 gados”(Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijai 60 gadi) un “Rīga 1812.gada kara liesmās” gatavošanas.

 Pieminot 35.gadskārtu kopš Černobiļas AES  avārijas seku likvidācijas sākuma, 2021.gada aprīlī atklāta  izstāde “Pateicībā”, veltīta Latvijas iedzīvotājiem Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. No Latvijas avārijas seku likvidēšanas darbos piedalījās vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāju.

Maijā tika atklāta Latvijas I Ugunsdzēsēju kongresa 100 gadu atcerei veltīta tematiska izstāde, akcentējot, ka 1921.gada maija nogalē ar mērķi sākt risināt samilzušos organizatoriskos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus, Latvijas ugunsdzēsēji sapulcējās  I  kongresā, izveidoja vienotu Latvijas ugunsdzēsēju institūciju Latvijas Ugunsdzēsēju Savienību (asociācija, līdz pat 20.gs. 20.gadu beigām LUS praktiski nodrošināja ugunsdzēsības sistēmas darbību.

 2021.gada vidū muzejā atklāta izstāde “Cilvēka elpceļu aizsarglīdzekļu evolūcija”, kura piedāvā ieskatu vēsturiskos risinājumus aizsardzībai no dūmiem un gāzēm ugunsdzēsējiem glābējiem strādājot dzīvībai bīstamā vidē, kā arī elpceļu aizsardzībai pandēmijas apstākļos. Izstāžu apskats piedāvāts arī muzeja tīmekļvietnē digitālā formātā. 2021.gadā muzejs pavisam atklāja piecas jaunas izstādes.

Pastāvīgās ekspozīcijas Vēstures zālē izvietotas atjaunotās, bijušas vienīgās Latvijā auto kāpnes AK-17, visā muzeja ekspozīcijā aktualizēti, papildināti un nomainīti fragmenti.

AK 17 autokapnes

2021.gadā jau otro reizi ikgadējais tradicionālais Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 4.klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni” sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru “Daugmale” noritēja attālināti. Konkursam tika iesūtīti 60 individuālie darbi, atbildes uz testu jautājumiem un zīmējumi par uzdoto tēmu. Žūrijas komisija izvērtēja darbus 3 kategorijās- ugunsdrošība, elektrodrošība un apdegumi.

piesk uguni 2021

Muzeja krājuma kolekcijas papildinātas ar 89 dažādiem muzeja priekšmetiem, t.sk. 21 pamatkrājumā (Nacionālais muzeju krājums) un 68 priekšmeti palīgkrājumā.

Pārskata periodā veikta arī muzeja priekšmetu padziļināta izpēte, Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēma papildināta ar ziņām par 30 jaunieguvumiem un ievadītās informācijas papildināšanai izgatavoti 300 priekšmetu digitālie attēli.

jaunieg 2021 g

Muzejs izveidoja jaunu tīmekļvietni uz vienotās valsts un pašvaldību institūciju tīmekļvietņu platformas, kā arī uzsāka komunikāciju sociālajā tīklā Facebook.

Pandēmijas rezultātā izsludināto klātienes komunikācijas ierobežojumu rezultātā kopējais 2021.gada muzeja apmeklētāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par  64%. Muzeju organizēti grupās apmeklēja 273 cilvēki, individuāli muzeju apmeklēja 1411 cilvēks. Kopā muzeju apmeklēja 1828 cilvēku. (Reāli katru mēnesi par 126 apmeklētājiem mazāk nekā pagājušā gadā)

2021.gadā tika veikts muzeja audits un kārtējā akreditācija uz nākošajiem pieciem gadiem.

audits 2021 g

Pārskata periodā  Latvijas Ugunsdzēsības muzeja Praktikuma zālē muzeja apmeklētājiem sniegta informācija un veikta paraugdemonstrācija par ugunsdzēšamo aparātu un dūmu detektoru ieviešanu sadzīvē, akcentēta uzmanība uz dažādu siltumģenerējošu iekārtu apkopes un drošas ekspluatācijas pamatprasībām, spēkā esošo ugunsdrošības noteikumu normu ievērošanasnepieciešamībai drošai ikdienai.

2020. gadā tika turpināta izstāžu programma “Latvijai-100”, izveidota izstāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Cēsu daļā “Latvijas ugunsdzēsība 100 gados”. Līdz 2021. gada jūnijam muzeja krājuma daļa tiks eksponēta Latvijas muzeju kopizstādē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Sagatavota izstāde “Melniem sodrējiem klāta profesija” Ainažu Ugunsdzēsības muzejā. Atlasīti un apkopoti materiāli jaunai, Latvijas I Ugunsdzēsēju kongresa atcerei veltītai izstādei, akcentējot to Latvijas ugunsdzēsības
darbinieku ieguldījumu dienesta attīstībā, par kuriem iepriekš klusēts.

2020.gadā Latvijas ugunsdzēsības muzejs atklāja pavisam deviņas izstādes, t.sk., divas izstādes tika atklātas ārpus muzeja telpām.

Kultūrizglītības programmas “Skolas soma” noslēgumā muzeju apmeklēja deviņas skolēnu grupas. Savukārt akcija “Muzeju nakts 2020” Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas dēļ 16. maijā nenotika, un uz vēlāku laiku netika pārcelta.

Ikgadējais Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 4. klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni” sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru “Daugmale ” noritēja attālināti - bērni konkursam iesūtīja pavisam 47 darbus atbilžu uz testu jautājumiem un dažādā tehnikā veiktas grafikas veidā, arī konkursa rezultāti tika vērtēti attālināti.

Pandēmijas izplatīšanās apturēšanai noteikto ierobežojumu starplaikos muzejā organizēti deviņi pasākumi, tai skaitā veterānu tikšanās, Ēnu diena, Černobiļas AES avārijas likvidācijas dalībnieku svinīgs pasākums, ugunsdzēsības veterāna V.Voina grāmatas “Kalngale piejūras vējos” prezentācija u.c., pasākumos kopumā piedalījušies 265 cilvēki.

Muzeja krājuma kolekcijas papildinātas ar 164 dažādiem muzeja priekšmetiem, t.sk. 154 pamatkrājumā (Nacionālais muzeju krājums) un 10 priekšmeti palīgkrājumā.

Veikta jaunieguvumu padziļināta izpēte, sagatavota informācija ievadīšanai Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā, kā arī jaunu plānoto izstāžu muzejā un ārpus muzeja sagatavošanai.

Pandēmijas rezultātā izsludināto klātienes komunikācijas ierobežojumu rezultātā kopējais 2020.gada muzeja apmeklētāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 64%. Muzeju organizēti grupās apmeklēja 1925 izglītojamie, t.sk. 1838 skolēni, individuāli muzeju apmeklēja 2965 cilvēki, kas ir par 31% mazāk nekā 2019. gadā.