Latvijas Ugunsdzēsības muzeja 2020.gada pārskats 

Pārskata periodā  Latvijas Ugunsdzēsības muzeja Praktikuma zālē muzeja apmeklētājiem sniegta informācija un veikta paraugdemonstrācija par ugunsdzēšamo aparātu un dūmu detektoru ieviešanu sadzīvē, akcentēta uzmanība uz dažādu siltumģenerējošu iekārtu apkopes un drošas ekspluatācijas pamatprasībām, spēkā esošo ugunsdrošības noteikumu normu ievērošanasnepieciešamībai drošai ikdienai.

2020. gadā tika turpināta izstāžu programma “Latvijai-100”, izveidota izstāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Cēsu daļā “Latvijas ugunsdzēsība 100 gados”. Līdz 2021. gada jūnijam muzeja krājuma daļa tiks eksponēta Latvijas muzeju kopizstādē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Sagatavota izstāde “Melniem sodrējiem klāta profesija” Ainažu Ugunsdzēsības muzejā. Atlasīti un apkopoti materiāli jaunai, Latvijas I Ugunsdzēsēju kongresa atcerei veltītai izstādei, akcentējot to Latvijas ugunsdzēsības
darbinieku ieguldījumu dienesta attīstībā, par kuriem iepriekš klusēts.

2020.gadā Latvijas ugunsdzēsības muzejs atklāja pavisam deviņas izstādes, t.sk., divas izstādes tika atklātas ārpus muzeja telpām.

Kultūrizglītības programmas “Skolas soma” noslēgumā muzeju apmeklēja deviņas skolēnu grupas. Savukārt akcija “Muzeju nakts 2020” Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas dēļ 16. maijā nenotika, un uz vēlāku laiku netika pārcelta.

Ikgadējais Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 4. klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni” sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru “Daugmale ” noritēja attālināti - bērni konkursam iesūtīja pavisam 47 darbus atbilžu uz testu jautājumiem un dažādā tehnikā veiktas grafikas veidā, arī konkursa rezultāti tika vērtēti attālināti.

Pandēmijas izplatīšanās apturēšanai noteikto ierobežojumu starplaikos muzejā organizēti deviņi pasākumi, tai skaitā veterānu tikšanās, Ēnu diena, Černobiļas AES avārijas likvidācijas dalībnieku svinīgs pasākums, ugunsdzēsības veterāna V.Voina grāmatas “Kalngale piejūras vējos” prezentācija u.c., pasākumos kopumā piedalījušies 265 cilvēki.

Muzeja krājuma kolekcijas papildinātas ar 164 dažādiem muzeja priekšmetiem, t.sk. 154 pamatkrājumā (Nacionālais muzeju krājums) un 10 priekšmeti palīgkrājumā.

Veikta jaunieguvumu padziļināta izpēte, sagatavota informācija ievadīšanai Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā, kā arī jaunu plānoto izstāžu muzejā un ārpus muzeja sagatavošanai.

Pandēmijas rezultātā izsludināto klātienes komunikācijas ierobežojumu rezultātā kopējais 2020.gada muzeja apmeklētāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 64%. Muzeju organizēti grupās apmeklēja 1925 izglītojamie, t.sk. 1838 skolēni, individuāli muzeju apmeklēja 2965 cilvēki, kas ir par 31% mazāk nekā 2019. gadā.