Aleksandrs Strekavins  (1889-1971)

1962.gadā Aleksandrs Strekavins organizējis ugunsdzēsības tehnisko izstādi ar maketiem, priekšmetiem un plašu aģitācijas materiālu klāstu, kas divos gados apceļoja 15 Latvijas pilsētas. Šajā laikā tapusi arī zīmējumu un gleznu sērija par ugunsdzēsības tehnikas attīstības vēsturi, Jelgavas pilsētu, sarakstīti atmiņu pieraksti par 50 gadiem ugunsdzēsības dienestā.  Muzejā Aleksandra Strekavina atstātais mantojums kalpo par unikālu dokumentālu izziņas avotu.

Līdztekus sabiedriskai darbībai daudz laika veltījis ugunsdzēsības vēstures izpētei. Ugunsdzēsējs, mākslinieks, gleznotājs, pedagogs, vēstures pētnieks, daudzu rakstu, apcerējumu un grāmatu autors.

Jelgavas Brīvprātīgās Ugunsdzēsēju biedrības biedrs no 1911.gada. 1921.gadā piedalījies I.Latvijas Ugunsdzēsēju kongresa sagatavošanā un norisē, Baltijas valstu Ugunsdzēsēju apvienības valdes loceklis. Žurnāla Ugunsdzēsējs rakstu autors. Darbojies CTIF komitejā.


 Jānis Matulis   (1912-1989)

Līdztekus praktiskai darbībai ugunsgrēku dzēšanā daudz paveicis ugunsdrošības profilaksē. Izveidojis  pilnvērtīgas kolekcijas par ugunsdrošības tēmu filatēlijā, pastkartēs, folklorā, karikatūrās, fotogrāfijās, dokumentos u.c.

Muzeja krājumā nodoti, pastāvīgi tiek izmantoti pētnieciskajā darbā un izstāžu veidošanā vairāk, nekā divi tūkstoši J.Matuļa savākto eksponātu.

Valmieras pilsētas patriots. Erudīts Latvijas vēstures un literatūras zinātājs. Nemitīgam darbam viņu rosināja neizmērojamā mīlestība pret Valmieru, tās novadu un Latviju. Tas deva ierosmi un spēku gandrīz 60 gadu ilgai darbībai Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā.


Juris Ļabis

Vienas no vecākajām un kuplākajām Latvijas ugunsdzēsēju dinastijām pārstāvis, Latvijas vēsturē pirmais ģenerālis pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas Juris Ļabis, pašlaik Ekoloģijas un dzīvotspējas drošības Starptautiskās zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta lektors, Latvijas būvinženieru savienības biedrs, atjaunotās „Dinamo” sporta biedrības valdes priekšsēdis, 1989.- 2003. gg. vadīja Latvijas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldi, vēlāk- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, bija Latvijas Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

J.Ļabis pastāvīgi bagātina muzeja krājumu ar ievērojamu dokumentu un mantisko priekšmetu skaitu, dalās atmiņās un sniedz konsultācijas muzejā nodarbinātajiem ugunsdzēsības un civilās aizsardzības attīstības vēstures jomā, ik gadu labākajam Latvijas sportistam par sasniegumiem ugunsdzēsības sportā pasniedz iedibināto tradicionālo Ļabju dinastijas ceļojošo sudraba kausu.


Ēriks Vijups
Ēriks Vijups (Lielbritānija)

Ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu modelīšu kolekcijas dāvinājums


SIA ”Latakva Fire Service”

Regulāri papildina muzeja krājumu, iegādājas un dāvina muzejam unikālus priekšmetus, atbalsta ar resursiem tematisko izstāžu sagatavošanu, sniedz praktisku palīdzību.

Tālr.: +371 67249249, +371 27249249; fax: +371 67248925

Jurid.adrese: Jelgava, Pulkveža O. Kalpaka iela 13, LV-3001

Biroja adrese: Maskavas 156, Rīga, LV-1003

E-pasts: latakva@latakva.com

https://www.latakva.com/lv/


SIA GRENADE&SERVISS

UGUNSDROŠĪBA

SIA GRENADE & SERVISS no 20. gs. 90. gadu sākuma, vairāk, nekā 25 gadus nesavtīgi un  bez maksas nodrošina muzeja Praktikuma zāli ar uzlādētiem ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajiem aparātiem, dodot iespēju apmeklētājiem sagatavoties psiholoģiski un iegūt pamatiemaņas korektai rīcībai aizdegšanās gadījumā.

K.Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004

Tālr.: +371 67409315, +371 29470407, fakss: +371 67409317,

E-pasts: info@grenadeserviss.lv

Mājas lapa: http://www.grenadeserviss.lv


Latvijas Ugunsdrošības asociācija

Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1030

Tālr. +371 26858657

E-pasts: info@lua.lv

Mājas lapa: http://www.lua.lv/lat/


Latvijas savienība "Černobiļa"

Adrese: Merķeļa ielā 11-403, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr: +371 67222642

E-pasts: info@chernobyl.lv; lvcernobila@inbox.lv

Mājas lapa: http://www.chernobyl.lv