Zināšanu paštests drošības pamatos

Rezultātu pārbaudei saskaitiet katra no 10 jautājumiem Jūsu atbilžu variantu numerācijas punktu summu (piem. I. jaut. 2 atbildes variants, II jaut. 1 atbildes variants – 2 + 1 =3 u.t.t.)

 1. Kā rīkoties, ja uz plīts pannā aizdegusies eļļa?
  1. uzsegt blīvu audumu;
  2. liet ūdeni;
  3. zvanīt 112 no mobilā tālruņa vai 01 no fiksētā (mājas) tālr.;
 2. Ko darīt ja aizdedzies apģērbs?
  1. piespiest degošo vietu pie zemes vai uzklāt blīvu audumu;
  2. skriet pēc palīdzības;
  3. plēst no ķermeņa degošās drēbes.
 3. Kā apdzēst ugunskuru?
  1. uzberot tam smiltis, vai uzlejot ūdeni;
  2. atstāt, lai izdeg līdz galam;
  3. nomīdīt ar kājām.
 4. Kā rīkoties, ja dzird sirēnas trauksmes sirēnas?
  1. ieslēgt radio vai televizoru, klausīties informāciju;
  2. zvanīt 112 vai 01;
  3. atstāt telpas.
 5. Kā pareizi dzēst automobiļa dzinēja nodalījumu?
  1. ievadīt ugunsdzēsīgo vielu zem motora telpas, caur atverēm sānos, radiatora restēm, atvērt pārsegu un ievadīt motora telpā, atvienot akumulatora masas klemmi;
  2. noslāpēt dzinēju, atvērt motora telpas pārsegu un ievadīt ugunsdzēsīgo vielu motora telpā;
  3. noslāpēt dzinēju, atvienot degvielas padevi dzinējam, dzēst motora telpu.
 6. Kā rīkoties, ja aizdedzies televizors?
  1. atvienot no elektrotīkla, uzmest blīvu audumu;
  2. uzliet ūdeni;
  3. zvanīt 112 vai 01.
 7. Kā pareizi rīkoties pērkona negaisa laikā pilsētā?
  1. bez nepieciešamības neiet ārā no telpām, aizvērt logus un durvis un atvienot no tīkla elektroietaises;
  2. pārvietoties uz drošāku patvēruma vietu koku tuvumā;
  3. atvērt logus;
 8. Kādu funkciju pilda autonomie dūmu detektori dzīvoklī?
  1. brīdina par aizdegšanos;
  2. brīdina par ielaušanos;
  3. brīdina par bojājumiem elektrotīklā.
 9. Kā palīdzēt nelaimē nonākušam uz ūdens?
  1. pamest slīcējam virvē, drānās vai tml. piesietu peldošu priekšmetu, zvanīt glābējiem pa tālr. 112;
  2. peldus mesties palīgā, nenovērtējot savu ekipējumu, spēkus un situāciju;
  3. saukt palīgā un paļauties, ka kāds izsauks glābējus.
 10. Kā pareizi rīkoties, ja vētras laikā nogāztais koks pārrāvis elektrovadu?
  1. zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa 112 vai Latvenergo speciālistiem;
  2. pārvietot elektrovadu;
  3. pārbaudīt vai vads ir zem sprieguma.

Testa rezultāti:

10 – 14 punktu. Jūsu zināšanas ir apmierinošas, un teorētiski Jūs esat gatavs rīcībai ārkārtējā situācijā.

15 – 20 punktu. Jūsu teorētiskās zināšanas ir nepietiekamas, un tās ir jāpapildina.

20 un vairāk punktu. Jūs apdraudat sevi un līdzcilvēkus. Papildiniet zināšanas, lasot attiecīgo literatūru un apmeklējot Latvijas Ugunsdzēsības muzeju