Mēnešalga:
945 līdz 1110 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Jaunpils iela 13, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

 ( Talejas ielā 1, Rīgā, LV 1026, Reģ. Nr. 90000049834),

 aicina pieteikties kandidātus vakantajam

Rīgas reģiona pārvaldes ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) palīga amatam (profesijas kods 541108)

2. daļa (Jaunpils iela 13, Rīga) 1 vakance;

Obligātās prasības kandidātiem:

Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām:

 • kura ir Latvijas pilsonis;
 • kuras fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 • kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda un, kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Prasmes:

 • prasme peldēt;
 • vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • mēnešalgu (no 945,00 EUR ) un sociālās garantijas.

Pēc  amatam nepieciešamās kvalifikācijas - ugunsdzēsējs glābējs (ceturtais profesionālais kvalifikācijas līmenis) iegūšanas, amatpersona tiek pārcelta ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) amatā un noteikta mēnešalga no 1110,00 EUR.

Kopējo atlīdzību veido ne tikai mēnešalga, bet arī piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, par nakts darbu un darbu svētku dienās u.c., kā arī sociālās garantijas un atvaļinājumi. Mēnešalgas apmēru nosaka ņemot vērā izdienas laiku, kā arī struktūrvienības specifiku.

Amata pienākumi:

      Izbraukt uz notikumu vietu un veikt ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus (tai skaitā sniegt pirmo palīdzību cietušajiem), kā arī avāriju un to seku likvidācijas neatliekamos darbus.

           

Kandidātu CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) par peldēt prasmi līdz 2024. gada 31. maijam nosūtīt elektroniski uz e-pastu cv@vugd.gov.lv, ar norādi ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) palīga amats (norādot vēlamo dienesta vietu (reģionu, daļu, posteni)).    

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

      Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD).

 Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu VUGD leģitīmās intereses. VUGD, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz