Mēnešalga:
716 līdz 770 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Celtniecības iela 4, Līvāni, Līvānu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VUGD LATGALES REĢIONA PĀRVALDES LĪVĀNU DAĻA aicina darbā

UGUNSDZĒSĒJA GLĀBĒJA (AUTOVADĪTĀJA) PALĪGU

Obligātās prasības dienestam:

(kandidātam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām) personai:

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • fiziskajai sagatavotībai, veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 • nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kura nav notiesāta par tīšu noziegumu, atbrīvojot no soda;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Prasmes

 • C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • prasme peldēt;
 • vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī.

Amata pienākumi

 • veikt ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus (tai skaitā sniegt pirmo palīdzību cietušajiem), kā arī avāriju un to seku likvidācijas neatliekamos darbus.

Pieņemot dienestā un ieceļot amatā, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, amatpersonai nosaka pārbaudes termiņu sešus mēnešus.

Lai iegūtu amatam nepieciešamo ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju, dienestā pieņemtajai personai jāapgūst Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 960 stundu apmērā.

Par ugunsdzēsēja glābēja vai ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) vakancēm varat interesēties:

Rīgas reģionā – tālrunis 67075838;

Vidzemes reģionā – tālrunis 67075959;

Latgales reģionā  – tālrunis 67075828, 67075933;

Kurzemes reģionā – tālrunis 67075807;

Zemgales reģionā – tālrunis 67075811.

Pieteikties iespējams (norādot vēlamo dienesta vietu (reģionu, daļu, posteni)) elektroniski uz e-pasta adresi cv@vugd.gov.lv nosūtot savu CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu par peldēt prasmi. Papildus informācija pa tālruni: 28653319.

Pretendentiem jāpiesakās līdz