2022.gada 18.maijā apritēja 60 gadi, kopš pie IeM Ugunsdzēsības pārvaldes dibināta zinātniski pētnieciska struktūrvienība- Ugunsdzēsības izmēģinājumu  stacija (UIS).
Nozīmīgajai gadskārtai veltītā tematiskā Izstāde vēsta par UIS dibināšanas, izaugsmes, darbības vēsturi un cilvēkiem, kuru darbība nesusi ievērojamu ieguldījumu ugunsdzēsības zinātnes attīstībā valstī.

Apskatīts periods no 1962. līdz 1998. gadam, kad uz Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas bāzes dibināta Zinātniski pētnieciskā pārvalde. Izstādes pamatu veido dokumenti, foto materiāli un eksponāti no muzeja fondiem, daudzi līdz šim netika publicēti.

Ar izstādi var iepazīties muzeja 2.stāva Izstāžu galerijā.