Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

LV:
Ekspozīcijas patstāvīgas (bez ekskursijas vadītāja) apskates gaitā (individuāli pieaugušie, izglītojamie, ģimenes) - pastāvīgās ekspozīcijas muzeja priekšmeti, anotācijas, maketi, grafiskā un video informācija, kā arī praktikuma zāles aprīkojums iepazīstina ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi no 19.gadsimta vidus līdz mūsdienām. Pirmā stāva vēstures zālēs 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma ugunsdzēsēju formas tērpi, ķiveres, darbarīki, apbalvojumi, rokas un mehāniskie sūkņi. Otrā stāva ekspozīcija ataino ugunsdzēsības attīstību no 20.gadsimta 40.tajiem gadiem līdz mūsdienām, iepazīstina ar automātiskām signalizācijas un ugunsdzēsības ierīcēm, ugunsdzēsēju glābēju darba tērpiem, ekipējumu un ierīcēm, informāciju par pēdējo gadu lielākajiem ugunsgrēkiem un citām katastrofām. Slavas zāle glabā dienesta pienākumus pildot bojā gājušo ugunsdzēsēju vārdus, apbalvoto ugunsdzēsēju sarakstus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas Ugunsdzēsības muzeja karogus. Ekspozīcijas satura izkārtojums konsekventi atgādina par ugunsdrošības pamatprasībām ikdienā, sniedz iespēju iegūt pamatiemaņas nosacīta ugunsgrēka dzēšanā un korekti rīkoties katastrofas gadījumā.

ENG:
During an independent (without a guide) visit to the exhibition individuals, adults, students, families are introduced to the history of Latvian firefighting from the mid-19th century to the present day through the permanent museum exhibits, annotations, models, graphic and video information, as well as the equipment of the practice hall.
The first floor history halls contain firefighters' uniforms, helmets, tools, awards, hand and mechanical pumps from the late 19th and early 20th centuries.
The second floor exhibition shows the development of firefighting from the 1940s to the present day, with automatic alarms and firefighting equipment, firefighters' uniforms, equipment and appliances, and information on the major fires and other disasters of recent years.
The Hall of Fame keeps the names of firefighters who died in the line of duty, lists of awarded firefighters, flags of the State Fire and Rescue Service and the Latvian Firefighting Museum.
The layout of the exhibition content consistently reminds of the basic requirements of fire safety in everyday life, provides an opportunity to acquire basic skills in extinguishing a conditional fire and to act correctly in the event of a disaster.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Apmeklējuma laiku var saskaņot pa tālruni: 67331334 vai pa e-pastu: muzejs@vugd.gov.lv.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju sazinoties ar pakalpojuma sniedzēja iestādi.

Saņemt pakalpojumu