Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ekspozīcijas patstāvīgas (bez ekskursijas vadītāja) apskates gaitā (individuāli pieaugušie, izglītojamie, ģimenes) - pastāvīgās ekspozīcijas muzeja priekšmeti, anotācijas, maketi, grafiskā un video informācija, kā arī praktikuma zāles aprīkojums iepazīstina ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi no 19.gadsimta vidus līdz mūsdienām. Pirmā stāva vēstures zālēs 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma ugunsdzēsēju formas tērpi, ķiveres, darbarīki, apbalvojumi, rokas un mehāniskie sūkņi. Otrā stāva ekspozīcija ataino ugunsdzēsības attīstību no 20.gadsimta 40.tajiem gadiem līdz mūsdienām, iepazīstina ar automātiskām signalizācijas un ugunsdzēsības ierīcēm, ugunsdzēsēju glābēju darba tērpiem, ekipējumu un ierīcēm, informāciju par pēdējo gadu lielākajiem ugunsgrēkiem un citām katastrofām. Slavas zāle glabā dienesta pienākumus pildot bojā gājušo ugunsdzēsēju vārdus, apbalvoto ugunsdzēsēju sarakstus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas Ugunsdzēsības muzeja karogus. Ekspozīcijas satura izkārtojums konsekventi atgādina par ugunsdrošības pamatprasībām ikdienā, sniedz iespēju iegūt pamatiemaņas nosacīta ugunsgrēka dzēšanā un korekti rīkoties katastrofas gadījumā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Apmeklējuma laiku var saskaņot pa tālruni: 67331334 vai pa e-pastu: muzejs@vugd.gov.lv.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju sazinoties ar pakalpojuma sniedzēja iestādi.

Saņemt pakalpojumu