Izstādes

Noslēdzot Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gads, Latvijas Ugunsdzēsības muzejā tematiska izstāde “Latvijas I ugunsdzēsēju kongress, 1921.gadā”.

Latvijas I ugunsdzēsēju kongress sanāca laikā, kad Latvija lēnām sāka atkopties no Pirmā pasaules kara cirstām rētām. Rīgas pilsētas Ugunsdzēsēju komandā 1921.gadā strādāja 138 darbinieki, un bija jāpiesaista brīvprātīgie ugunsdzēsēji, lai kopīgi veicinātu ugunsdzēsības attīstību Latvijas Republikā (1918–1940), jārealizē kongresa pieņemtās rezolūcijas, galvenokārt jāveido jauna institūcija – Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju savienība (LUS), lai kopīgiem spēkiem risinātu jautājumu par sabiedrības pasargāšanu no liesmu posta. LUS vadībā stājās enerģiski ugunsdzēsības entuziasti un sabiedrībā labi pazīstami cilvēki. Vairāki no viņiem bijuši Latvijas Brīvības cīņu dalībnieki, viens Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Pirmās Latvijas republikas laikā ugunsdzēsības nozare pilnveidojās un sasniedza Eiropas valstu līmeni. To pārtrauca svešu varu okupācija un Otrais pasaules karš, kam sekoja represijas un emigrācija.