Izstādes
maskas

   Sejas maskas mūsu sadzīvē sakarā ar pašreizējo situāciju ir kļuvušas par ikdienišķu parādību.  Ugunsdzēsējiem dažādas sejas un elpceļu aizsargājošas maskas jau vairāk nekā 100 gadus sniedz aizsardzību dzīvībai bīstamās situācijās un tās ir kļuvušas par vienu no ugunsdzēsēju ekipējuma  galvenajām sastāvdaļām.

    Ar jaunatklāto tematisko izstādi “Cilvēku elpceļu aizsarglīdzekļu evolūcija”  muzejā piedāvājam nelielu ieskatu dažādu sejas masku evolūcijā, to rašanās vietu un izmantošanu dažādās bīstamās situācijās. Jums būs iespēja uzzināt - kāpēc agrākos laikos ugunsdzēsējiem bija gara bārda; kad tika izgudrotas pirmās aizsargmaskas; ar kādām maskām Pirmajā pasaules kara laikā karavīri centās pasargāt savus cīņu biedrus - suņus un zirgus un vēl daudz interesantu faktu par elpceļu aizsarglīdzekļiem.

  Izstāde muzejā atvērta no šī gada 1.septembra līdz 30.decembrim.