Labis

Vēsturē pirmais ģenerālis pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas Juris Ļabis dzimis Rīgā 1945.gada 19.jūlijā. 1966.g. absolvējis Iekšlietu ministrijas Ļvovas Ugunsdzēsības tehnisko skolu, vēlāk IeM Maskavas Augstākās skolas Ugunsdrošības inženieru fakultāti un Iekšlietu ministrijas Maskavas akadēmiju , iegūstot inženiertehnisko zinātņu maģistra un tiesību , sabiedriskās kārtības un drošības pārvaldības maģistra akadēmiskos grādus, ir Ekoloģijas un dzīvotspējas drošības Starptautiskās zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas būvinženieru savienības biedrs, atjaunotās „Dinamo” sporta biedrības valdes priekšsēdis, Sporta meistarkandidāts ugunsdzēsības sportā.

1989.-1997.gg. vadīja Latvijas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldi, vēlāk- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, 1997.- 2003.gg. Latvijas Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

20.gs. 90.-tajos gados organizēja ugunsdrošību, ugunsdzēsību, civilo aizsardzību regulējošās tiesību bāzes izstrādi, smagos ekonomiskos apstākļos nodrošināja Latvijas ugunsdzēsības saglabāšanu un attīstību, īsā laikā izveidojot spēcīgu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ar plašu funkciju klāstu,

Pēc atvaļināšanās no dienesta turpina pedagoģisko darbu Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūtā, piedaloties ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieru sagatavošanā ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem un tautsaimniecībai.

Sveiciens un vislabākie vēlējumi Jurim Ļabim Dzimšanas dienā!