Muzeja mājaslapas apmeklētāj!

Informējam Jūs, ka trešdien 21.februārī -  muzejs slēgts tehnisku iemeslu dēļ.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Jūsu Latvijas Ugunsdzēsības muzejs