Muzeja apmeklēšanas kārtība:

  1. Ievērojot 2 metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus);
  2. No 7 gadu vecuma lietojot mutes un deguna aizsegu, nosedzot muti un degunu;
  3. Nodrošinot maksimālu apmeklētāju skaitu vienlaicīgi līdz 75 cilvēkiem;
  4. Pasākumu, kas neietilpst individuālā muzeja apmeklējumā (muzejpedagoģiski, izglītojoši, svinīgi vai tml. pasākumi) apmeklētājiem (dalībniekiem) virs 12 gadiem jāuzrāda  sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs un tiek fiksēti datums, apmeklētāju vārds, uzvārds un kontaktinformācija (adrese, tālruņa Nr.).
  5. Organizēta apmeklētāju plūsma vienā virzienā, atdalot ieeju no izejas.
  6. Jāievēro muzeja dežurantu norādījumus, neapmeklēt muzeju, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, jāievēro pašizolāciju vai karantīnu.