muzeja apmkl kartiba

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja apmeklējuma kārtība  pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas no 2021.gada  15.novembra:

  • Apmeklējums epidemioloģiski drošā vidē, lietojot mutes un deguna aizsegu, (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam) ievērojot 2 metru distanci, (izņemot apmeklētājius no vienas mājsaimniecības) uzrādot sadarbspējīgu Covid- 19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu (turpmāk- sertifikāts) un personu apliecinošu dokumentu;
  •  Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
  • Bērni līdz 12 gadu vecumam muzeju var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuriem ir sertifikāti;
  • Gan individuāliem muzeja apmeklējumiem gan ekskursijām ar bērniem, kuriem nav sertifikāta, plūsma būs nodalīta no pārējiem muzeja apmeklētājiem laikā un/vai telpā;
  • Muzeja publiska pasākuma apmeklētāji tā norises laikā atradīsies fiksētās, personalizētās sēdvietās;
  • Muzejā atdalītas ieejas un izejas cilvēku plūsmas, ievērojot 2 metru distanci starp apmeklētājiem;
  • Biļešu apmaksu veikt vēlams ar bankas kartēm;
  • Apmeklējumu vēlams pieteikt savlaicīgi, lai nodrošinātu optimāla apmeklējuma laika plānošanu.