Fotokolāža ar tekstu. Fotogrāfijās attēlota ēka Maskavas ielā 5