Fotokolāža  ugunsgrēka dzēšana uz tankkuģa

Visplašākais un vienlaikus arī vissekmīgāk nodzēstais ugunsgrēks uz tankkuģa notika 1985.gada 6.martā Ventspils ostā uz Latvijas kuģniecības tankkuģa “Ludvigs Svoboda. Dīzeļdegvielas uzpildīšanas laikā uzliesmoja tilpnēs atrodošies benzīna tvaiki. Sekoja vairāki sprādzieni, liesmas aptvēra kuģa priekšgalu. Izlijušie naftas produkti (līdz 500 t) dega arī uz muliņa un uz ūdens ostas akvatorijā. Ugunsgrēka dzēšanā iesaistījās visi Ventspils ugunsdzēsēju spēki un tehnika, papildspēki no Kuldīgas, Talsiem, Liepājas, Jūrmalas un Rīgas. Ugunsgrēku likvidēja trīsarpus stundu laikā, novēršot draudus pilsētai un rūpnīcām.

Diemžēl ugunsgrēkā gāja bojā 4 apkalpes locekļi, bet 6 cilvēki guva savainojumus. Materiālie zaudējumi šajā ugunsgrēkā novērtēti 36 miljonu rubļu apmērā. Medaļu “Par drošsirdību ugunsgrēkā” saņēma 4 ugunsdzēsības darbinieki.

(“Latvijas rekordu grāmata, 97- 98” Izdevniecības nams “Petits”, Rīga, 1997, 202lpp.)