Kislaks

Atvaļināts ģenerālis, inženierzinātņu doktors Jurijs Kisļaks dzimis 1951.gada 10.jūlijā Rēzeknē. Klātienē 1972. gadā beidzis PSRS IeM Ļeņingradas Ugunsdzēsības tehnisko skolu, vēlāk absolvējis Maskavas Augstāko inženiertehnisko ugunsdzēsības tehnisko skolu, minētās skolas Adjunktūru un aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju.

No 1969. līdz 2009. gadam dienējis dažādos vadošos amatos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, bijis pasniedzējs Mācību centrā, Rīgas 6. Ugunsdzēsības daļas priekšnieks, Operatīvā ugunsdzēsības štāba priekšnieks, Mobilizācijas darba un civilās aizsardzības nodaļas priekšnieks, Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas un Zinātniski pētnieciskās pārvaldes priekšnieks, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors, VUGD priekšnieka vietnieks, Galvenās civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks.

 ANO Sabiedriskās Informācijas Departamenta Ekoloģijas un Drošības Starptautiskās Zinātņu Akadēmijas loceklis, autors vairāk kā 60 zinātniskām publikācijām dažādos starptautiskos zinātniskos izdevumos. Vadošā eksperta statusā piedalījies Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centra un Latvijas Republikas Standartizācijas padomes darbā,  vadījis un piedalījies darba grupās Latvijas Republikas likumdošanas un tehnisko normu ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, arī būvnormatīvu LBN 201-07; 201-10 "Būvju ugunsdrošība" izstrādāšanā. Kopš 2000.gada Latvijas Būvnieku savienības biedrs, pašlaik Latvijas Ugunsdzēsēju savienības prezidents.

Pēc pensionēšanās Jurijs Kisļaks nenogurstoši turpina zinātniskus pētījumus ugunsdrošības, civilās aizsardzības un objektu kompleksās drošības jomā un pedagoģisko darbu Rīgas Tehniskajā universitātē, zināšanas un bagāto pieredzi nododot topošajiem darba drošības sistēmas inženieriem.

Jubilāram vēlam stipru veselību, možu garu, panākumus pedagoģiskajā jomā un daudzus raženus gadus!