Cern_pas 25 05

Atzīmējot Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas sākuma 36.gadskārtu šodien, 25.maijā Iekšlietu ministrijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns 75 Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, t.sk. astoņiem mūžībā aizgājušo dalībnieku piederīgajiem pasniedza Iekšlietu ministrijas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas Piemiņas zīmi.

Avārijas seku likvidācijas dalībnieku, bijušo Valsts prezidentu Valdi Zatleru apbalvoja ar Ukrainas Varoņa Zelta zvaigzni, IeM Personāla vadības nodaļas vadītāja Kristīne Pūre apbalvota ar Latvijas Savienības “Černobiļa” Goda zīmi.

Klātesošos uzrunāja Valdis Zatlers, Latvijas savienības “Černobiļa” prezidents Arnolds Vērzemnieks un viceprezidents, Goda zīmes domes priekšsēdis Māris Šops.

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar avārijas likvidācijai veltītu muzeja tematisko izstādi "Pateicībā", Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sniedza nelielu sirsnīgu koncertu.

Pateicamies vairāk, nekā 6000 Latvijas valsts piederīgajiem par ieguldījumu ČAES avārijas seku izplatības savaldīšanā, vēlam stipru veselību, ilgus gadus!

Sk. Fotogaleriju