Sakarā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbu uzsākšanas 35. gadskārtu muzeja Slavas zālē, pateicībā par personisku ieguldījumu avārijas seku likvidācijas dalībnieku sociālās nodrošināšanas, veselības aprūpes, tiesiskā regulējuma pilnveidošanā un materiālā atbalsta sniegšanā Latvijas Savienības “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un viceprezidents, Goda zīmes domes priekšsēdis Māris Šops ar Latvijas savienības Černobiļa Goda zīmi apbalvoja avārijas seku likvidācijas dalībniekus un aktīvistus. Ilggadējam Latvijas civilās aizsardzības sistēmas vadītājam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veterānam atvaļinātajam ģenerālmajoram Ilmāram Bruņeniekam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns pasniedza Iekšlietu ministrijas Zelta Goda zīmi. Apbalvotās personas apskatīja Černobiļas AES avārijas seku likvidācijai veltīto tematisko izstādi.

https://www.muzejs.vugd.gov.lv/lv/galerija/35-gadi-kops-avarijas-cernobilas-aes