Fotokolāža  Rīgas BUB karoga attēli un Valsts prezidents Čakste svinīgā ceremonijā piestiprina karoga kāta naglu

1865.gadā dibinātā Rīgas BUB savu pirmo karogu izgatavoja 1868.gadā. Biedrības Dāmu komiteja karoga izšūšanai dāvināja skaistu zīda audumu un līdzekļus karoga izgatavošanai ziedoja 200 Rīgas kundzes, 30 ietekmīgāko dāmu vārdi iegravēti karoga kāta uzgalī. Jau 1868.gadā Rīgas BUB ar savu jauno karogu devās uz Rēveles (Tallina) Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības sešu gadu jubileju. Karoga replika eksponēta Latvijas Ugunsdzēsības muzeja Vēstures zālē, oriģināls glabājas Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā.

19.gs. otrajā pusē un līdz 20.gs. 40.tajiem gadiem karogiem bija plašs pielietojums (valsts svētkos, biedrību jubilejās-ielūgumos atgādinot ierasties ar karogiem, parādēs, pavadot pēdējā gaitā un tml.). Pēc laika un nolietošanās pakāpes karogus izgatavoja no jauna.

Rīgas BUB karogu atkārtoti izgatavoja 1936.gadā ( Iekšlietu ministrijas 1936.g. 28.septembra apliecība Nr.158483)