Latvijas Ugunsdzēsības muzejs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – www.muzejs.vugd.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja tīmekļvietne atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne tika izvērtēta pirmo reizi 19.04.2023.

Izvērtēšanu veica Latvijas Ugunsdzēsības muzejs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams,lūdzam sazināties ar Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, rakstot  muzejs@vugd.gov.lv

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: muzejs@vugd.gov.lv

Tālrunis: +371 67331334

Adrese: Hanzas iela 5, Rīga, LV-1045

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Ilga Pastare.

E-pasts: muzejs@vugd.gov.lv

Tālrunis: +371 67331334

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa, nodaļas priekšniece Ilze Dāme – Birziņa, +371 67075854 , ilze.dame-birzina@vugd.gov.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.04.2021. Atkārtoti tas pārskatīts 25.04.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Aivars Mednis, Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktors.