Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs "112" ir universāls pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt visu Eiropas valstu iedzīvotājiem un viesiem vienādas iespējas paziņot par ārkārtas notikumu, izmantojot numuru 112, garantējot, ka pieteiktais ārkārtas notikums tiks nodots kompetentajiem dienestiem problēmas risināšanai, un cietušajiem savlaicīgi tiks sniegta nepieciešamā palīdzība.
Numurs 112 ir pieejams bez maksas ikvienai Latvijas teritorijā esošai personai jebkurā diennakts laikā neatkarīgi no viņa ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Procesa apraksts

  1. Nepieciešamības zvanīt uz "112" izsaukuma tālruni izvērtēšana
    Situācijās, kad apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība, drošība vai īpašums, kā arī pastāv draudi apkārtējai videi un sabiedriskajai drošībai, jāzvana uz Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru “112”.

  2. Zvans uz Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru"112"
    Zvanot par notikumu uz Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru "112" tiek nodrošināta zvanu saņemšana, apstrāde un, ja nepieciešams, to pāradresēšana citiem operatīvajiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, gāzes avārijas dienests, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs).

Saņemt pakalpojumu