Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums tiek sniegts, lai veiktu produkta testēšanu, tā ugunsdrošības novērtēšanu, individuālo aizsardzības līdzekļu derīguma novērtēšanu saskaņā ar starptautiskajiem un Latvijas Republikas standartiem un LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām .

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: Vēstule UCAK direktoram; testējamā materiāla specifikācija; Akts par parauga izņemšanu no objekta; Akts par individuālo aizsardzības līdzekļu nodošanu pārbaudei.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju sazinoties ar pakalpojuma sniedzēja iestādi

Saņemt pakalpojumu