Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

LV:
Pēc iepriekšēja pieteikuma par vēlamo ekskursijas tēmu, laiku, valodu ekskursijas vadītājs organizē grupas ekskursiju; tās gaitā, dialoga formā, akcentē uzmanību ikdienas drošības pamatjautājumiem; instruē, vada, komentē un asistē vingrinājumus Praktikuma zālē, veicinot apmeklētāju pamatiemaņas rīcībai paaugstināta riska apstākļos.

ENG:
After prior request of the preferred theme, time, language, the excursion leader organises a group excursion; during the excursion, in the form of a dialogue, emphasises basic everyday safety issues; instructs, guides, comments and assists in exercises in the Practice Hall, promoting basic skills for visitors to act in high-risk situations.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    apmeklējuma laiku var saskaņot pa tālruni: 67331334 vai pa e-pastu: muzejs@vugd.gov.lv

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju sazinoties ar pakalpojuma sniedzēja iestādi

Saņemt pakalpojumu