Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Programma paredzēta par objekta ugunsdrošību atbildīgo darbinieku(personas, kuras izstrādā rīcības plānu ugusgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personas, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos) apmācībai un dot zināšanas un prasmes:
- vadīt un organizēt ugunsdrošības darbus objektos;
- strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
- izstrādāt ugunsdrošības instrukciju;
- pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
- veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojuma pieteikšana.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju sazinoties ar pakalpojuma sniedzēja iestādi

Saņemt pakalpojumu