VUGD jaunie darb muzeja 2023

Dažādās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībās darbu uzsākušo nodarbināto sākotnējās apmācības plaša spektra programmas ietvaros izglītojamās š.g. 16. martā iepazinās ar bagāto ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības vēsturi, apmeklējot muzeja pastāvīgo ekspozīciju un caurskatot tematiskās izstādes.

Pildot amata pienākumus vēlam kolēģēm gūt gandarījumu par labi paveiktu darbu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un sabiedriskās drošības pilnveidošanā!