Kopbilde ēnotāji un muzeja vadība, darbinieki Vēstures zālē pie ugunsdzēsības autokāpnēm

Tradicionālajā Ēnu dienā ar muzeja krājuma darbu iepazinās un Krājuma nodaļas vadību “ēnoja” Jaunmārupes Pamatskolas 1.klases skolnieks Kārlis Opmanis, muzeja direktora vietnieka darba lauku novērtēja un sev piemēroja Rīgas Pļavnieku vidusskolas 3.klases audzēknis Rihards Mekšs, bet direktoru dublēja Berģu Mākslas un mūzikas skolas 8b.klases izglītojamie Justs Austrums un Kristers Arājs.

Gandarījums, ka Latvijas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšana, izpēte, muzeja nākotne un  izaugsme būs drošās rokās.

Mūsu ēnotājiem vēlam panākumus zinību apgūšanā, korektu profesijas izvēli un veiksmi nākotnē!

Fotogalerija