CAES piem akmens

Š.g. 26.aprīlī aprit 36 gadi kopš avārijas Černobiļas AES. Agrāk Stradiņa KUS teritorijā Pārdaugavā uzstādīta piemiņas zīme Latvijas valsts piederīgo Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieku varoņdarbam cilvēces labā, kur katru gadu notiek svinīgi atceres pasākumi. Sakarā ar paredzēto būvniecību slimnīcas teritorijā, pēc Latvijas savienības “Černobiļa” lūguma Rīgas domes speciālisti apsekoja muzeja apkārtni, apsverot piemiņas zīmes iespējamu pārvietošanu, uzstādīšanu un noformēšanu Ugunsdzēsēju laukumā, pretim muzejam. Muzejā regulāri un arī pašlaik eksponējas Černobiļas AES avārijas likvidācijas atcerei veltītas tematiskas izstādes, muzeja Slavas zālē godina cilvēkus, kuri piedalījās avārijas darbos, valsts, pašvaldību iestāžu un uzņēmumu amatpersonas par atbalstu avārijas rezultātā cietušām personām sociālajā nodrošināšanā un veselības aprūpē.

Rigas domes specialis

 

Strad KUS terit_ piem akmens

Černobiļas traģēdijas upuru piemiņas pasākums  P.Stradiņa KUS teritorijā pie piemiņas plāksnes Černobiļas AES  traģēdijas piemiņai, 26.04.2013. (V.Cenkura foto)