240422 apbalvo medik

Pirms 36 gadiem 1986.gada 25.martā notikusī katastrofa Černobiļas AES, radīja civilizācijai ievērojamu radioaktīvo apdraudējumu. Avārijas seku likvidācijā piedalījās vairāk, kā 800 tūkstoši cilvēku, t.sk. vairāk, kā 6000 Latvijas pilsoņi, veicot varoņdarbu, ziedojot veselību un arī dzīvības nākošo paaudžu vārdā.

Vairākus desmitus gadus Latvijas ārsti un medicīniskais personāls nenogurstoši, pašaizliedzīgi, apzinīgi, kvalificēti un atbildīgi veic avārijas seku likvidācijas dalībnieku medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju, palīdzot samazināt, neitralizēt un pārvarēt avārijas darbos iegūtā kaitējuma sekas.

Pateicībā par sniegto atbalstu svinīgā atceres pasākumā muzeja Slavas zālē Latvijas savienības “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un Savienības Goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops apbalvoja Paula Stradiņa KU slimnīcas medicīnas darbiniekus ar Goda zīmi:

-Sigitu Ķeiri, Aroda un radiācijas medicīnas centra arodārsti;

-Jutu Lisičkinu, slimnīcas internās aprūpes medicīnas māsu;

-Aināru Rudzīti- ārstu kardiologu, med. zinātņu dr., docentu;

-Artūru Ozoliņu, virsārstu hepatobiliārajā ķirurģijā, med. zinātņu dr., asociēto profesoru;

-Ivaru Gelderi, uroloģijas nodaļas ārstu-urologu;

-Ievu Kalvi, aroda un med. centra arodārsti.

Ukrainas Starptautiskās apvienības medicīnas medaļu pasniedza:

-Natālijai Gabruševai, Aroda un radiācijas medicīnas centra medicīnas māsai;

-Tijai Zvagulei, Aroda un radiācijas centra arodārstei, med.zinātņu.dr.;

-Jolantai Cīrulei, Aroda un radiācijas medicīnas centra vadītājai, arodārstei;

-Ojāram Rubens, Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstam neirologam;

-Hannai Cicānei, AS Senter form aptiekas farmaceitei.

Sirsnīgs paldies mediķiem par nozīmīgo atbalstu ikdienā, lai laba veselība gan ārstiem, gan pacientiem!