Informāciju par izstāžu atklāšanu skatīt sadaļā "Notikumu kalendārs"

Izstādes

 • Georgija Jemeļjānova 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta foto-dokumentālā izstāde “Barikādes; janvāris - marts
 • Tematiska izstāde "Pateicībā", veltīta Latvijas iedzīvotājiem Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, pieminot Černobiļas AES avārijas likvidācijas 35.gadadienu, aprīlis – 2022.g.maijs
 • Tematiska izstāde “Latvijas ugunsdzēsēju savienībai 100 gadi”, maijs – 2022.g.maijs
 • Rīgas stila un modes tehnikuma foto nodaļas audzēkņu darbu izstāde: “Es noķēru gaismas stariņu”, maijs - jūnijs
 • Tematiska izstāde “Cilvēka elpceļu aizsarglīdzekļu evolūcija”, jūlijs-decembris
 • Tematiska izstāde Ainažu Ugunsdzēsības muzejā atbilstoši muzeja un Ainažu aktualitātēm- septembris
 • Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas audzēkņu  radošo darbu par ugunsdzēsības tēmu izstāde, septembris - oktobris
 • A.Vinka fotoizstāde “Profesija ugunsdzēsējs”, oktobris - novembris
 • Tematiska izstāde “Ugunsdzēsības sakaru sistēmu attīstības vēsture”, decembris – 2022.g.marts

Pastāvīgās ekspozīcijas attīstība

 • Organizēt VUGD un LUM darbību raksturojošas aktuālas informācijas un tekošās statistikas datu vizuālu demonstrāciju pastāvīgās ekspozīcijas ietvaros, marts
 • Atjaunot un aktualizēt vitrīnas 1.stāva Praktikuma zālē, 2. stāvā ar ugunsdzēsēju izglītošanu un ugunsdzēsības tehniskā aprīkojumu un iekārtām saistītās vitrīnās un planšetēs
 • Aktualizēt apbalvoto personu albumus Slavas zālē
 • Atjaunot veco degvielas uzpildes kolonu- muzeja reklāmas stabu, nomainot korpusu, noformējumu, pieslēdzot apgaismojumu, decembris
 •  Pabeigt autokāpņu AK-17 sakārtošanu un izvietošanu ekspozīcijā
 • Izveidot muzeja tematisko izstāžu eksponēšanas vietu Kurzemes reģionā

Pasākumi

 • Organizēt ES vienoto “Muzeju nakts” pasākumu
 • Organizēt ikgadējo konkursu Rīgas 4.klašu skolēniem “Pieskati uguni” sadarbībā ar Rīgas domes Bērnu jaunatnes centru “Daugmale”, novembris, decembris

Pētniecība

 • Pabeigt pētniecisko darbu par Latvijas ugunsdzēsības darbu (organizācija, struktūra, taktika, tehnika un tml.) II Pasaules kara vācu okupācijas laikā no 1941. gada jūlija līdz 1944. gada oktobrim
 • Pabeigt pētījumu par Latvijas ugunsdzēsību starptautiskajā apritē pirmās republikas laikā un pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990.g.
 • Referāts par dzīvnieku glābšanu, decembris
 • Pabeigt pētījumu par civilās aizsardzības sistēmas attīstību Latvijā no 20.gs sākuma līdz mūsdienām
 •  Pabeigt pētījumu par sporta biedrības “Dinamo” attīstību un ugunsdzēsības sporta izaugsmi šīs sporta biedrības sastāvā