Latvijas Ugunsdzēsības muzejs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienība. Muzejs saskaņā ar iestādes reglamentā noteikto kompetenci nodrošina Latvijas ugunsdzēsības un civilās aizsardzības vēstures popularizēšanu, iedzīvotāju izglītošanu ugunsdzēsības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā un tā valdījumā nodoto muzeja krājumu pārvaldīšanu.

Muzeja sastāvā ir Ugunsdzēsības attīstības izpētes un izglītojošā darba nodaļa, Krājuma nodaļa un  Apkalpes sektora.

Muzeju vada muzeja direktors, kurš, atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reglamentam un  attiecīgam amata aprakstam ir tieši pakļauts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietniekam. Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktors ir Aivars Mednis (amatā no 2008.gada).

Saziņai: e-pasts  muzejs@vugd.gov.lv, tālr.: +371 67331334


Ārkārtas gadījumos, kad vajadzīga dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!

Zvanot uz 112, iespējams izsaukt ugunsdzēsējus glābējus, ātrās palīdzības mediķus, policistus un gāzes avāriju dienesta darbiniekus.