Informāciju par izstāžu atklāšanu skatīt sadaļā "Notikumu kalendārs"

Izstādes

 • Karikatūru izstāde par ugunsdzēsības tematiku “Nenopietni par nopietno” Limbažu novada bibliotēkā  (01.04.)
 • Mākslinieka Jura Utāna (1959-2022) gleznu izstāde (10.05.)
 • Tematiska izstāde Daugavpils Inženieru centra veidojamajai ekspozīcijai par Latgales un Daugavpils novada ugunsdzēsības vēsturi (30.05.)
 • Tematiska ekspresizstāde par drošību uz ūdens. (31.05.)
 • Latvijas Ugunsdzēsības muzeja dibināšanas 45. gadadienai veltīta Tematiska izstāde (01.09.)
 • Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Latvijas Ugunsdzēsības muzeja eksponāti” (05.09.)
 • Tematiska izstāde “Ziemassvētki ugunsdzēsēja acīm” 30.11.

 

 Pastāvīgās ekspozīcijas attīstība

 • Papildināt automobiļa dzēšanas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas interaktīvo sadaļu ar rekomendācijām rīcībai ceļu satiksmes negadījumos  31.07.
 • Romualda Ražuka muzejam dāvātās ugunsdzēsības glābšanas transportlīdzekļu modelīšu kolekcijas izstāde  (01.05.)
 • Atjaunot un aktualizēt vitrīnas, saturiski pārkārtot ekspozīciju 1. stāvā
 • Aktualizēt apbalvoto personu albumus Slavas zālē
 • Noformēt digitālā formātā autokāpņu AK-17 ekspluatācijas Latvijā vēsturi, uzstādīt video paneli ar informācijas demo (17.05)
 • Uzsākt muzeja reorganizācijas projekta realizāciju ar muzejā integrētas drošības klases izveidi.

 Pasākumi

 • ES vienotais pasākums “Muzeju nakts 2023” Latvijas Ugunsdzēsības muzejā  13.05.
 • Rīgas skolu  4.klašu izglītojamo konkurss “Pieskati uguntiņu”, saskaņojot ar Rīgas pašvaldību novembris, decembris

Pētniecība

 • Zinātniski pētnieciskais darbs par Latvijā publicētiem un tiražētiem mācību materiāliem  iedzīvotāju izglītošanai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā;
 • Pētnieciskais darbs par Latvijas ugunsdzēsību (darba organizācija, struktūra, taktika, tehnika, ugunsgrēki) II Pasaules kara laikā no 1941.jūlija līdz 1944.gada oktobrim.